Učební pomůcky GIS

Cílem bylo vyzkoušet webový GIS méně obvyklým způsobem, a sice vytvořit online dostupné aplikace, které budou kombinovat nejrůznější materiály, jako jsou výstupy z ArcGIS for Desktop, webové stránky, videa či jiné webové aplikace. Cílem samotných aplikací by měla být podpora pro učitele, jako zpestření výuky či zvýšení zájmu žáků o studium a zároveň dát inspiraci pro jejich vlastní tvorbu.

Aplikace jsou vytvořené v prostředí ArcGIS online. Jsou kompatibilní s většinou operačních systémů a webových prohlížečů. Aplikace lze rovněž ovládat na Smart Boardech, sdílet přes sociální sítě, či přímo vkládat do webových stránek. 

V záhlaví každé aplikace naleznete odkaz na metodický list, který obsahuje stručný návod na použití, včetně pracovních listů připravených pro vytisknutí a použití v hodině.

Přejeme mnoho úspěchů s používáním těchto aplikací :)