Kvalifikační Práce

Nabídka kvalifikačních (bakalářských) prací  školní rok  2016/2017 *

  1. Návrh Geoportálu Novohradských hor 
    zpracování v prostředí webového GIS, Tvorba webu a JS aplikací. Prohloubní znalostí webového GIS a základu programování  JS, HTML. Spolupráce s ostatními studenty PF (informatika, biologie)
  2. Zpracování tématických okruhů pro výuku zeměpisu na ZŠ (geografie na SŠ) v prostředí ArcGIS online (AGO) 
    zpracování výukových materiálu pomocí AGO, vytvoření metodiky. Publikování na webu, prohloubení znalostí Story Maps apod. 
  3. Hodnocení dostupnosti veřejných služeb Jihočeského kraje 
    zpracování geografických podkladů pro potřeby Jihočeského kraje. Vypracování návrhu hodnocení dostupnosti a aktualizace dat. Spolupráce s pracovníky Jihočeského kraje a ostatními zástupci veřejného i soukromého sektoru


*nejedná se o finální název - po konzultacích bude upřesněno

Dokončené kvalifikační práce

úspěšně obhájené práce s GIS tématikou - dostupné na STAGU

ŠRUC Lukáš, Rozmístění mateřských škol a vymezení jejich spádových oblastí v Jihočeském kraji (2016)

HORNYCH Lukáš , Soubor map pro práci samosprávy obce Vodňany (2016)