Dopravní stavby ČB

Cílem bylo vytvořit webové aplikace v prostředí ArcGIS online, které veřejnosti přehledně zobrazí významné dopravní stavby, které vycházejí z územního plánu města a územně plánovací dokumentace Jihočeského kraje. Odkazy níže otevřou požadovanou aplikaci. Dále naleznete shrnující 3D aplikaci, která zobrazuje všechny stavby najednou.

Všechny plánované stavby by měly výrazně zlepšit dopravní situaci v jihočeské metropoli. Jejich realizace však naráží zejména na dva faktory. Prvním jsou finanční náklady, to se týká především severní tangenty a severní spojky. Druhým faktorem je nevole občanů, kterých se výstavba přímo dotýká, tím je například jižní spojka a jižní tangenta. Všechny aplikace mimo jiné obsahují odkazy na další zdroje pro detailnější informace.

Autorský tým: Vít Chudý, Tatiana Trávníčková, Štěpánka Zetková 

Autorský tým: Kateřina Hejnová, Josef Horák, Jiří Zinek

Autorský tým: Veronika Petříková, Eliška Čeřovská, Edita Patočková

Autorský tým: Michaela Valešková, Pavla Draxlerová, Jana Votýpková

Autorský tým: Šarvaic Lukáš, Šustr Zdeněk, Havlová Kateřina, Kratochvílová Barbora