Kvalifikační práce

Kvalifikační práce studentů Pedagogické fakulty v letech 2008 - 2014, které bylo možné lokalizovat

Tento web a aplikace jsou testovacím výstupem prací studentů předmětu RGIS v zimním semestru 2015/1016

Nejedná se o oficiální prezentaci pedagogické fakulty ani Jihočeské univerzity


Shrnutí

Více jak 800 prací/ 65% bakalářské

Nejvíce zastoupené katedry:

Geografie / Pedagogika / Tělesná výchova

Nejzkoumanější místa:

České Budějovice / ČR /  Jihočeský kraj 

Nejvzdálenější místa:

Špicberky / Západ USA/ Nový Zéland